Wishlist

[woosw_list]

No products in the basket.

Die Afrikaanse Patriot
Patriot Apparel / Nuusblad / Die Afrikaanse Patriot

15 Januarie 1876. Paarl —Die Afrikaanse Patriot word vir die eerste maal gepubliseer. ’n Merkwaardige mylpaal in die geskiedenis van Suid-Afrika en Afrikaans. Dit is die eerste nuusblad van sy soort wat in die jong taal, gebore uit die buik van Suider-Afrika, gepubliseer word. Skielik is Afrikaans ’n literêre taal; ’n taal waarin woorde op papier gedruk kon word en wat deur die oë van menige leser verslind kon word.

Die vereniging wat vir die stigting van hierdie nuusblad verantwoordelik was, was kampvergters vir die nuwe moedertaal en het as te ware die pad begin gelyk maak vir verdere ontwikkeling; nie net op literêre vlak nie maar ook op akademiese vlak. Dit was niks minder as die begin van moedertaalopvoeding in Suid-Afrika nie en Afrikaans was die eerste Afrika-taal wat homself hiervoor beywer het.

Waarom dan Die Afrikaanse Patriot? Waarom nie net Die Afrikaner of Die Afrikaanse Nuusblad nie?

Om dit te kan verstaan moet die woord “patriot” breedvoerig omskryf word.

Patriotisme word beskryf as ’n gevoel van lojaliteit wat ’n individu of groep teenoor hulle land en volk koester. Hierdie lojaliteit wortel veel dieper as die bogrond wat maklik deur die eerste reën verspoel kan word, of weg erodeeer wanneer die wind deur die loop van die jare sy hand oor die land vee. Hierdie lojaliteit spruit uit liefde. Vaderlandsliefde. Soos ’n man teenoor sy vrou ontwikkel daar uit hierdie liefde ’n drang om te beskerm, om te werk en te bewerk, om te plant en om met oortuiging op te staan teen enige bedreiging. Hierdie liefde verg sweet en bloed, dit verg trane en dit verg knieë wat rou is van jare se bid.

Die vrug van hierdie liefde is die vrug van die grond. Dit is ’n boer wat dankbaar sy voete laat trap in vars modder. Dit is ’n moeder wat aan haar dogter die skoonheid van ’n veldblom leer en ’n vader wat trots toekyk hoe sy jong loot die vreugde van ‘n eerste skoot ontdek.

Dit is bewondering, dit is dankbaarheid wat spruit uit eerbied. Dit bestaan uit eerlikheid, opregtheid en deernis. Dit is trots. Trots op sy mense en herkoms. Trots op dit wat ’n volk vermag het en trots op die toekoms waaraan hy self help bou.

Die Afrikaner het gevoel oor sy taal net soos hy gevoel het oor sy bestaansreg en sy grond. Wat kon dan meer gepas wees as Die Afrikaanse Patriot?

Vandag, 143 jaar later, wil ons hulde bring. Ons is die nalatenskap —ons opvoeding en ons literatuur. Die prentjie van Suid-Afrika sien egter vandag soveel anders daarna uit.

Ook is die fokus verskuif van ’n mono-kulturele uitkyk na die omarming van ’n mulitkulturele samelewing waar respek die fondasies vorm vir die boustene van die toekoms vir hierdie merkwaardige land.

Elke individu, elke gemeenskap, elke kultuurgroep en elke ras vorm saam die Suid-Afrika van vandag. In hierdie konteks beteken om ’n patriot te wees, om deel van ’n span te wees. Dit is om ondersteunend te wees en mekaar te help dra. Dit beteken om saam te werk, saam te speel, saam te lag en saam te huil. Dit stel broederskap voor; met jou spanmaats, jou kollegas, die manne om die vuur wat môre saam die sneller trek in die jagveld of lyne natmaak langs dis viswaters. Dit is ’n liefde vir die natuur, vir bewaring, en die beskerming van dit wat jou na aan die hart lê. Dit is ’n waardering vir kuns en kultuur. Dit het eerbied vir erfenis.

Ons stel bekend ons weeklikse nuusblad: Die Patriot. Hier bring ons hulde. Ons gedenk die geskiedenis. Ons gesels oor sport en vertel staaltjies wat die lewe inkleur. Ons skep hoop. Ons steek die vuur van passie weer aan die brand. Ons bevorder waardes en samehorigheid. En ons is trots. Trots op ons herkoms en trots op wie ons is. Welkom by

Need Help? Chat with us